Sunda Kalkbort 1 liter

6700001

Sunda Kalkbort 1 liter

En revolutionerande kalkborttagning med starkt koncentrat. Sunda Kalkbort är otroligt starkt och surt för effektiv borttagning av kalkavlagringar, lättare rost- och andra oxidbeläggningar. pH-värde 0,2.

139 kr

Artikelnr: Rp670-0001Kategori: Tagg:

Beskrivning

pH-värde: 0,2

Bruksanvisning

Enklare användning: Dosera 1 dl/10 liter vatten (1% ig lösning). Bred ut lösningen och låt verka en stund. Borsta och skölj med vatten eller torka med trasa.

Obs! Var försiktig vid användning på aluminium.

Toalettrengöring och borttagning av lättare oxidskikt: Använd i koncentrat. Bred ut koncentratet och låt verka 10 till 15 minuter. Bearbeta med borste eller dylikt. Skölj rent med vatten.

Avkalkning av diskmaskiner: Starta maskinen med ett normalprogram (55°C). När maskinen tagit in vatten, öppna luckan och häll i 1 dl Kalkbort. Stäng luckan och låt maskinen fortsätta genom hela programmet.

Innehåll

Vatten >30%, fosforsyra15 <2%, saltsyra <5%, nonjoniska tensider <5% och korrosionsinhibitorer <5%.

FARA!

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller: SALTSYRA, FOSFORSYRA

Tom förpackning: Sorteras som plastförpackningar.

Mer information

Parfym

Oparfymerad

Volym

1000 ml

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.


Bli först med att recensera “Sunda Kalkbort 1 liter”

has been added to your cart:
Checkout